Település:
Pest megye, Diósd

Létrehozva:
2022-01-15 18:08:00


Szent Gellért-templom és szobor


Diósdon a keresztények már Szent István király uralkodása idején megjelentek.

1889-ben Téttry József tétényi plébános kéréssel fordult Diósd község képviselő-testületéhez, hogy a közadakozásból megvalósítandó templom részére építési területet biztosítsanak. Csak évekkel később, 1896-ban – de felépült – Diósd plébániatemploma közadakozásból. A templom Say Ferenc székesfehérvári építész műve. A 9000 Ft nagy részét maga a hitközség adta és hozzájárult adományával több budapesti család, valamint dr. Steiner Fülöp székesfehérvári püspök az ékes oltárkép adományozásával.

A templomot Károly János kanonok szentelte fel a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére, 1896. szeptember 13-án.

A templom orgonáját 1911-ben adták át, korábban csak harmónium volt. A 27 méter magas toronyban eredetileg két harangot helyeztek el, ezeket azonban az első világháború idején katonai célra lefoglalták. Ekkor került át a templomba a kápolna műemlék „Mária-harangja".

Diósd önálló egyházközséggé 1919-ben vált. 1921-ben pedig plébánia rangra emelkedett. A plébánia Szent Gellért nevét viseli, tartozéka a Szűz Mária templom és a Szent Gellért-kápolna.
1924-25-ben egy-egy új harangot kapott a templom, így összesen három lett. Az eredetileg fehérre meszelt templombelsőt a hatvanas évek végén színesre festették. A kazettás mennyezetre – Sárosi Béla érdi festőművész munkája nyomán – ekkor kerültek a ma is látható szakrális képek.

1976-ban a templombelső jelentősen megváltozott, eltávolították a régi berendezési tárgyakat. Az új oltár és a keresztelőkút fehér márványból készült, Németh Aurélia szobrászművész munkái. A nagyméretű kerámiamozaik Máriát, Szent Gellértet, István királyt és Imre herceget ábrázolja. A homlokfalak a keresztelkedő és a feltámadt Krisztust mintázzák. A padsorok mögötti falban az 1949-ben a székesfehérvári püspökségtől kapott Szent Gellért-ereklye kapott helyet.
A templom szomszédságába Szent Gellért kultuszának ápolása kapcsán az önkormányzat egész alakos, életnagyságú bronzszobrot állíttatott. Az alkotó. R. Törley Mária szobrász-művész a szentet nem a megszokott módon ábrázolta, hanem élete alkonyán lévő idős emberként. Műve egy életerős, úton lévő, tettre kész, középkorú papot mutat, s ez által merőben más szemszögből ismerteti meg Gellértet a szemlélővel. A szobor avatására 2000 szeptemberében, a millenniumi ünnepségek alkalmával került sor. A műalkotást dr. Takács Nándor székesfehérvári megyés püspök szentelte fel.

 

 

Forrás:

diosd.hu

midio.hu

diosdplebania.hu

 

 

 

Kiemelt ApróHirdetések

További kiemelt ApróHirdetések »

 

 

Városi magazin cikkek

További magazin cikkek »

 

Városi magazin cikkek

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »